Våre Tenester

Regnskap
 • Registrering av bilag

 • Avstemming av regnskap

 • Omsetningsoppgaver

 • Rapportering gjennom året

Fakturering
 • Du kan fakturere i vårt system

 • Vi kan skrive å sende ut fakturaer

Lønn
 • Lønnskjøring

 • Avstemming av lønn

 • Utarbeidelse og innsending av A-melding

Årsregnskap
 • Utarbeidelse av årsregnskap

 • Innsending til Brønnøysundregisteret

Ligning
 • Utarbeidelse og innsending av likningspapirer

Nyttige frister.

Skattetrekk og           Forskuddsskatt, AS
arbeidsgiveravgift  
    1. termin: 15. februar
1 termin: 15. mars         2. termin: 15. april
2 termin: 15. mai
3 termin: 15. juli
4 termin: 15. sept.
5 termin: 15. nov.
6 termin: 15 jan.

Merverdiavgift          Forskuddsskatt, EPF
1 termin: 10. april        15. mars
2 termin: 10. juni         15. mai
3 termin: 31. aug.        15. sept.
4 termin: 10. okt.         15. nov.    
5 termin: 10. des.
6 termin: 10. feb.   
 

Her er endel av det vi utfører. 

​Etablering

Er du grunder og skal etablere firma så bistår vi med.

 • Valg av selskapsform og eierstruktur

 • Registrering av selskap i Brønnøysundregistrene/Skatteetaten

 • Utarbeide vedtekter og protokoller

Omdanning
 • Vi omdanner enkelpersonforetak til AS

© 2016 av Rødal Regnskap AS

Rødal Regnskap AS


Tlf: 41 21 69 36
Email: oyvind@rodalregnskap.no
Address: Brofestebygget Moa Øst, Langelandsveien 51, 6010 ÅLESUND

Kontakt Oss
Vi finnes på:
Medlem